Predigt bei der Erstkommunion

Pridiga na dan prvega sv. obhajila: 12.09.2020

 

Dragi prvoobhajanci!

Liebe Erstkommunion-Kinder!

Dragi kristjani!

Liebe Christinnen und Christen!

 

Wir haben gerade im Evangelium gehört, wie Jesus den Aposteln gesagt hat: »Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet etwas fangen“.

Haben die Apostel was gefangen?

Ja!

Wieviel?

Das Netz war so voller Fische, dass die es nicht einholen konnten.

 

Hat jemand von Euch, liebe Erst-Kommunikanten, mit dem Netz schon Fische gefangen?

Nicht!

 

Ja, ich aber habe schon so Fische gefangen.
Was meint Ihr, in welchem Fluss hätte das sein können?
Im Fluss MUR!
Der Fluss Mur entspringt in der Nähe von SALZBURG und fließt gegen Bruck an der Mur, dann hinunter nach Graz und bei Bad Radkersburg  überquert die Mur dann die Grenze zu Slowenien und fließt dann an meinem Geburts-Ort  HOTIZA vorbei.


Und in diesem Fluss MUR habe ich mit dem Netz Fische gefangen.
Immer, wenn wir das Netz aus dem Wasser gezogen haben, waren im Netz viele Fische, darunter auch viele große.
Am meisten gefangen haben wir KARPFEN und auch HECHTE.

Danach haben wir die Fische am Feuer gebraten und dann gegessen.

 

Wenn ihr auf diese Tafel schaut, was seht ihr ?

Ja, Fische und Fotos von euch !

Auf jedem Fisch befindet sich ein Foto von euch !

Wieviele Fische seht Ihr in diesem Netz?
Ja 11!
Und wieviele  Erstkommunion-Kinder seid ihr?
Ja auch 11!

 

Was bedeutet das ?  Dass du ein Fisch bist ?

Nein !

Jesus hat den Aposteln gesagt: "Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet etwas fangen".

Haben die Apostel das Netz ausgeworfen ?

 

Ja, sie warfen das Netz aus und konnten es kaum wieder einholen, so voller Fische war es.

Und so ist hier auf dieser Tafel der Fisch das Symbol von Jesus. 

Also, liebe Erstkommunion-Kinder, Ihr werdet heute erstmals Jesus bei der Hl. Kommunion empfangen.
Deshalb werdet ihr, von heute an für immer, Jesus sein.

Jesus wird Euch bei der Hl. Kommunion in seine Arme nehmen und wird Euch für immer gern haben.

Und Ihr werdet von heute an, für immer, Jesus gehören.   

Jesus wird dich durch das Leben begleiten !

Aber auch du darfst auf Jesus nicht vergessen. Auch nicht deine Mama und dein Papa. 

Auch nicht Oma und Opa. Amen.

 

A je že kateri izmed vas, dragi prvoobhajanci, lovil ribe z mrežo.

Ne!

Ja, jaz pa sem.

Kaj mislite, kje, v kateri reki.

V reki Muri

Reka Mura ima izvir blizu Salzburga in teče proti Bruck an der Mur, nato proti Grazu in v Bad Radkersburgu pride v Slovenijo in nato teče ob moji rojstni vasi Hotiza.

In v tej reki Muri sem jaz lovil z mrežo ribe.

Vedno, ko smo potegnili mrežo iz vode je bilo v mreži mnogo rib in to velikih.

Največ je bili krapov in ščuk.

In potem smo ribe pekli na ognju in jedli.

 

Poglejte na to mrežo. To je Jezusova mreža.

Koliko rib vidite v tej mreži.

Ja 11.

In koliko je vas prvoobhajancev.

Ja 11.

 

Torej, dragi prvoobhajanci, vi boste danes prvič prejeli Jezusa pri sv. obhajilu. Zato boste od danes za vedno v Jezusovi mreži.

Jezus vas bo danes pri sv. obhajilu objel in vas bo za vedno imel rad. In vi boste za vedno, od danes, Jezusovi. V njegovi mreži boste ostali za vedno.

 

Toda, ne pozabite tudi vi na Jezusa, tudi tvoja mama in ati ne smeta pozdabiti nanj. In tudi dedi in babica ne. saj nas On- Jezus ima rad in nas spremlja v našem življenju. Amen

Martin Horvat, Provisor in Sittersdorf und St. Philippen - Župnijski upravitelj v Žitari vasi in Št. Lipšu

 


Gedanken des 22. Sonntags im Jahreskreis / Misel 22. nedelje med letom - 30.08.2020

 

Aleluja - Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa naj razsvetlí oči našega srca, da bi videli, v kakšno upanje nas je poklical / Der Vater unseres Herrn Jesus Christus

erleuchte die Augen unseres Herzens, damit wir verstehen, zu welcher Hoffnung wir berufen sind.

 - Halleluja.

 

V soboto, 29. avgusta 2020 je bila v naši žitrajski fari birma. Devet birmancev je bilo potrjenih s Svetim Duhom, sedem iz naše fare in dva iz Št. Lipša.

Birmovalec je bil mag. Hanzej Rosenzopf, župnik iz Št. Primoža.

 

Am Samstag, den 29. August 2020, haben wir in unserer Sittersdorfer Pfarre die Firmung gefeiert. Neun Firmlinge wurden mit dem Sakrament des Heiligen Geistes bestätigt.

Firmspender war Mag. Hanzej Rosenzopf, Pfarrer aus St. Primus.


Gedanken des 21. Sonntags im Jahreskreis / Misel 21. nedelje med letom - 23.08.2020

 

Aleluja - Ti si Peter, Skala, in na tej skali bom sezidal svojo Cerkev in peklenska vrata je ne bodo premagala / Du bist Petrus - der Fels - und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen - Halleluja

 

MEDITATION

Weißt du, was Jesus aus deinem Leben machen kann?

Er öffnet dir die Augen und du erkennst, was keiner sieht.

Weißt du, was Jesus aus deinem Leben machen kann?

Er öffnet dir die Ohren und du verstehst, was er dir sagt.

Weißt du, was Jesus aus deinem Leben machen kann?

Er öffnet dir die Lippen und du sprichst aus, was keiner sagt.

Weißt du, was Jesus aus deinem Leben machen kann?

Er öffnet dir die Hände und du verschenkst, was er dir gibt.

                                                                                Lothar Zenetti

 

Veš, kaj Jezus želi narediti iz tvojega življenja?

Odprl ti bo oči in videl boš, kar nihče ne vidi.

Veš, kaj Jezus želi narediti iz tvojega življenja?

Odprl ti bo ušesa in razumel boš, kar ti želi povedati.

Veš, kaj Jezus želi narediti iz tvojega življenja?

Razvezal ti bo jezik in spregovoril boš, kar ne spregovori nihče.

Veš, kaj Jezus želi narediti iz tvojega življenja?

Odprl ti bo roke in podarjal boš, kar ti je On podaril.


MARIJINO  VNEBOVZETJE - MARIÄ  AUFNAHME  IN  DEN  HIMMEL

15. AUGUST

 

Aleluja - Marija je vzeta v nebesa, veselijo se angeli / Aufgenommen in den Himmel ist die Jungfrau Maria. Die Engel freuen sich und preisen den Herrn - Halleluja.

 

Nachdem Maria ihr großes “JA” gesprochen hat, eilt sie zu ihrer Verwandten Elisabet. Beide Frauen sind auf besondere Weise in die Heilsordnung Gottes einbezogen.

Der Lobgesang Marias, das Magnifikat, ist ihre Antwort auf das, was ihr von Gott her geschehen ist. Das Lied feiert die Größe Gottes, seine Macht, seine Barmherzigkeit und seine ewige Treue.

Der Lobgesang aller Glaubenden der alten Zeit und der kommenden Generationen fügt sich in dieses Danklied ein:

 

“Meine Seele preist die Größe des Herrn
und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter.
Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut.
Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter.
Denn der Mächtige hat Großes an mir getan
und sein Name ist heilig.
Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht
über alle, die ihn fürchten.
Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten:
Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind;
er stürzt die Mächtigen vom Thron
und erhöht die Niedrigen.
Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben
und lässt die Reichen leer ausgehen.
Er nimmt sich seines Knechtes Israel an
und denkt an sein Erbarmen,
das er unsern Vätern verheißen hat,
Abraham und seinen Nachkommen auf ewig”.

 

Ko je Marija z “JA” pritrdila, da bo mati Božjemu sinu, je pohitela na ob obisk k svoji sorodnici Elizabeti. Obe ženi sta na poseben način vključene v odrešitveni načrt.

Marijina hvalnica, Magnifikat, je njen odgovor na vse, kar je Bog storil.

V hvalnici se Marija veseli Božje vsemogočnosti, moči, usmiljenja in Božje zvestobe.

V hvalnici je izražena Marijina zahvala vseh verujočih v Stari zavezi in v prihodnjih generacijah:

 

»Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje v Bogu, mojem Zveličarju. Kajti ozrl se je na nizkost svoje dekle.

Glej, blagrovali me bodo odslej vsi rodovi.

Kajti velike reči mi je storil On, ki je mogočen in je njegovo ime sveto.

Od roda do roda traja njegovo usmiljenje tistim, ki mu v strahu služijo. Moč je pokazal s svojo roko, razkropil je tiste, ki so napuhnjenih misli.

Mogočne je vrgel s prestola in povišal je nizke.

Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne.

Sprejel je svojega služabnika Izraela in se spomnil usmiljenja – kakor je govoril našim očetom – do Abrahama in njegovega roda na veke.«


Gedanken des 20. Sonntags im Jahreskreis / Misel 20. nedelje med letom - 16.08.2020

 

Halleluja - Jesus verkündete das Evangelium vom Reich und heilte im Volk alle Krankheiten und Leiden.

 / Jezus je oznanjal evangelij kraljestva. Ozdravljal je vsakovrstne bolezni med ljudstvom. Aleluja.

 

Für Christen, die aus dem Judentum kamen, war es nicht von Anfang an klar, wie weit auch die Heiden in die christliche Gemeinschaft aufgenommen werden können.

Die kanaanäische Frau, die Jesus um Hilfe für ihre Tochter bat, war eine Heidin. Jesus hat sie zunächst abgewiesen, dann aber sagt er: Frau, dein Glaube ist groß! Und hier fällt die Entscheidung: DAS HEIL IST FÜR ALLE MENSCHEN  GEDACHT.

Za kristjane iz judovstva, ni bilo v začetku jasno, kako bodo sprejeti pogani v krščansko skupnost.

Kananejska žena, ki je Jezusa prosila za zdravje svoje hčerke, je bila poganka. Jezus je najprej zavrnil njeno prošnjo, nato ji je rekel: O žena, velika je tvoja vera. Zgodí naj se ti, kakor želiš.

In v teh Jezusovih besedah je potrditev njegovih besed: ZVELIČANJE  JE  ZA  VSE  LJUDI.


Gedanken des 19. Sonntags im Jahreskreis / Misel 19. nedelje med letom - 09.08.2020

 

Halleluja - Ich hoffe auf den Herrn, ich warte voll Vertrauen auf sein Wort / Upam v Gospoda, čakam na njegovo besedo. Aleluja

 

Gebet

Lasset uns beten:

Gott, du Schöpfer des Lebens.

Jede Pflanze, jedes Tier und jeder Mensch –

alles hat in dir seinen Ursprung.

Wir danken dir, dass du die Welt

so wunderbar gestaltet hast.

Staunenswert sind all deine Werke.

Wir bitten dich:

Lass uns immer besser verstehen,

was dein Plan mit dieser Welt ist

und hilf uns,

nach dem Beispiel der Gottesmutter Maria,

dir zu vertrauen, dich zu loben und mit dir zu leben.

Darum bitten wir durch Christus,

unseren Bruder und Herrn.

Amen

                                            (Autor und Quelle unbekannt)

 

Meditacija

Nebeški Oče,

pogovarjam se s teoj,

ko opazujem sinje nebo.

Bolje slišim tvoj glas,

ko pojejo ptice nad menoj.

Bližje sem tebi,

ko tekam čez travnike.

Tukaj si,

kadar ležim v travi

in me grejejo sončni žarki.

Tukaj si tudi,

ko na zemljo pade noč

in temni oblaki delujejo grozeče.

Ti si pri meni,

kadar se smejem in kadar jokam

kadar srce od strahu trepeče

in ko prekipeva od sreče.

Poslušaš moje prošnje

in sprejemaš

mojo zahvalo-

kjerkoli že

govorim s teboj

Ne pustiš se zapreti

med cerkvene zidove

              Ute Koschorreck


Gedanken des 18. Sonntags im Jahreskreis / Misel 18. nedelje med letom - 02.08.2020

 

Aleluja - Človek ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust / Nicht nur von Brot lebt der Mensch, sondern von jedem Wort aus Gottes Mund – Halleluja

 

MEDITATION

Korn wird zu Brot, das den Hunger stillt –

durch die Arbeit der Menschen.

Brot wird zur Liebe, die die Sehnsucht stillt –

durch unsere Menschlichkeit.

Brot wird zum Trost, zur Stärkung, zur Wegzehrung –

durch ihn, Jesus, der immer wieder Brot geteilt hat mit Freunden und Fremden.

Er hat sich selbst zum Brot gemacht und will,

dass auch wir Brot werden für andere.

                                                       Petra Gaidetzka

 

Kruh življenja

Jezus nam zatrjuje: „Jaz sem kruh življenja, kdor pride k meni, gotovo ne bo lačen, in kdor vame veruje, nikoli ne bo žejel.“

Doživel sem že mnogo ozdravljenj, vera pa je rasla le ob božji besedi, ne ob čudežih. Naša vera in naša molitev pa postaneta kvas za faro in za Cerkev.

Nebeški oče, v Jezusovem imenu te prosim, poglobi nas v veri v tvojo vsemogočnost, pomagaj nam iskati tvojo bližino!

                                                Tone Opetnik, župnik v Grabštanju


 

Gedanken des 17. Sonntags im Jahreskreis / Misel 17. nedelje med letom - 26.07.2020

 

Aleluja - Slavljen si, Oče, Gospod neba in zemlje,
ker si malim razodel skrivnosti nebeškega kraljestva / Sei gepriesen, Vater, Herr des Himmels und der Erde;
du hast die Geheimnisse des Reiches den Unmündigen offenbart – Halleluja

 

Christophorus-Sonntag / Krištofova nedelja

 

BLAGOSLOVNA MOLITEV ZA VOZILA

Molimo.

Gospod Bog! Zatekamo se k tebi in te prosimo: blago † slovi ta vozila, ki nam vsak dan na različne načine služijo. Vsi, ki jih bodo uporabljali, naj svojo pot  varno in srečno prevozijo, obenem pa pot drugih s svojo previdnostjo zavarujejo. Naj svojo pot nadaljujejo ali počivajo, vselej naj čutijo, da jih spremlja Kristus, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj.

Amen.

 

Po molitvi blagoslovi avto z blagoslovljeno vodo

 

SEGNUNG VON FAHRZEUGEN

Lasset uns beten

Herr und Gott wir rufen zu dir: Segne + diese Fahrzeuge, deren wir uns im Alltag auf viel-fältige Weise bedienen. Beschütze alle Menschen, die sie in Beruf und Freizeit benützen, vor Unglück und Schaden. Zeige uns, welchen Dienst wir mit unseren Fahrzeugen unseren Familien und unseren Mitmenschen erweisen können, und hilf uns, dass wir sie stets in rechter Weise gebrauchen. Hilf uns, dass wir im Straßenverkehr verantwortungs-bewusst bleiben, mach uns rücksichts-voll und hilfs-bereit. Weise uns den rechten Weg in unserem Leben, damit wir uns als Christen bewähren.

Durch Christus unseren Herrn. Amen.

Nach dem Gebet segne das Auto mit dem gesegneten Wasser


 

Gedanken des 16. Sonntags im Jahreskreis / Misel 16. nedelje med letom - 19.07.2020

 

Aleluja - Slavljen si, Oče, Gospod neba in zemlje,
ker si malim razodel skrivnosti nebeškega kraljestva / Sei gepriesen, Vater, Herr des Himmels und der Erde;

du hast die Geheimnisse des Reiches den Unmündigen offenbart Halleluja

 

Psalm 86,5-6.9-10.15-16

Odpev: »Ti, Gospod, si dober in odpuščaš.«

Ti, Gospod, si dober in odpuščaš,

ti si poln dobrote do vseh, ki te kličejo.

Poslušaj, Gospod, mojo molitev,

prisluhni glasu moje prošnje.

Odpev: »Ti, Gospod, si dober in odpuščaš.«

 

Vsi narodi, ki si jih narédil, prihajajo,

padajo na kolena pred tabo, Gospod, in tvoje ime slavijo.

Zakaj ti si velik in delaš čudeže,

ti si Bog, ti edini.

Odpev: »Ti, Gospod, si dober in odpuščaš.«

 

Ti, Gospod, si usmiljen in milostljiv,

počasen za jezo in bogat z dobroto in zvestobo.

Obrni se k meni in mi izkaži milost,

daj svojo moč svojemu služabniku.

Odpev: »Ti, Gospod, si dober in odpuščaš.«

 

 

Psalm 86, 5–6.9–10.15–16 (Kv: 5a)

Kv Du, mein Herr, bist gut und bereit zu vergeben. 

Du, mein Herr, bist gut und bereit zu vergeben, *
reich an Liebe für alle, die zu dir rufen.
Vernimm, 
Herr, mein Bittgebet, *
achte auf mein lautes Flehen! 

Kv Du, mein Herr, bist gut und bereit zu vergeben. 


Alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen /
und sich niederwerfen, mein Herr, vor deinem Angesicht, 
*
sie werden deinen Namen ehren.
Denn du bist groß und tust Wunder, 
*
nur du bist Gott, du allein. 

Kv Du, mein Herr, bist gut und bereit zu vergeben. 


Du, Herr, bist ein barmherziger und gnädiger Gott, *
langsam zum Zorn und reich an Huld und Treue.
Wende dich mir zu und sei mir gnädig, 
/
gib deinem Knecht deine Stärke 
*
und rette den Sohn deiner Magd! 

Kv Du, mein Herr, bist gut und bereit zu vergeben.