Gedanken des 19. Sonntags im Jahreskreis / Misel 19. nedelje med letom - 09.08.2020

 

Halleluja - Ich hoffe auf den Herrn, ich warte voll Vertrauen auf sein Wort / Upam v Gospoda, čakam na njegovo besedo. Aleluja

 

Gebet

Lasset uns beten:

Gott, du Schöpfer des Lebens.

Jede Pflanze, jedes Tier und jeder Mensch –

alles hat in dir seinen Ursprung.

Wir danken dir, dass du die Welt

so wunderbar gestaltet hast.

Staunenswert sind all deine Werke.

Wir bitten dich:

Lass uns immer besser verstehen,

was dein Plan mit dieser Welt ist

und hilf uns,

nach dem Beispiel der Gottesmutter Maria,

dir zu vertrauen, dich zu loben und mit dir zu leben.

Darum bitten wir durch Christus,

unseren Bruder und Herrn.

Amen

                                            (Autor und Quelle unbekannt)

 

Meditacija

Nebeški Oče,

pogovarjam se s teoj,

ko opazujem sinje nebo.

Bolje slišim tvoj glas,

ko pojejo ptice nad menoj.

Bližje sem tebi,

ko tekam čez travnike.

Tukaj si,

kadar ležim v travi

in me grejejo sončni žarki.

Tukaj si tudi,

ko na zemljo pade noč

in temni oblaki delujejo grozeče.

Ti si pri meni,

kadar se smejem in kadar jokam

kadar srce od strahu trepeče

in ko prekipeva od sreče.

Poslušaš moje prošnje

in sprejemaš

mojo zahvalo-

kjerkoli že

govorim s teboj

Ne pustiš se zapreti

med cerkvene zidove

              Ute Koschorreck


Gedanken des 18. Sonntags im Jahreskreis / Misel 18. nedelje med letom - 02.08.2020

 

Aleluja - Človek ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust / Nicht nur von Brot lebt der Mensch, sondern von jedem Wort aus Gottes Mund – Halleluja

 

MEDITATION

Korn wird zu Brot, das den Hunger stillt –

durch die Arbeit der Menschen.

Brot wird zur Liebe, die die Sehnsucht stillt –

durch unsere Menschlichkeit.

Brot wird zum Trost, zur Stärkung, zur Wegzehrung –

durch ihn, Jesus, der immer wieder Brot geteilt hat mit Freunden und Fremden.

Er hat sich selbst zum Brot gemacht und will,

dass auch wir Brot werden für andere.

                                                       Petra Gaidetzka

 

Kruh življenja

Jezus nam zatrjuje: „Jaz sem kruh življenja, kdor pride k meni, gotovo ne bo lačen, in kdor vame veruje, nikoli ne bo žejel.“

Doživel sem že mnogo ozdravljenj, vera pa je rasla le ob božji besedi, ne ob čudežih. Naša vera in naša molitev pa postaneta kvas za faro in za Cerkev.

Nebeški oče, v Jezusovem imenu te prosim, poglobi nas v veri v tvojo vsemogočnost, pomagaj nam iskati tvojo bližino!

                                                Tone Opetnik, župnik v Grabštanju


 

Gedanken des 17. Sonntags im Jahreskreis / Misel 17. nedelje med letom - 26.07.2020

 

Aleluja - Slavljen si, Oče, Gospod neba in zemlje,
ker si malim razodel skrivnosti nebeškega kraljestva / Sei gepriesen, Vater, Herr des Himmels und der Erde;
du hast die Geheimnisse des Reiches den Unmündigen offenbart – Halleluja

 

Christophorus-Sonntag / Krištofova nedelja

 

BLAGOSLOVNA MOLITEV ZA VOZILA

Molimo.

Gospod Bog! Zatekamo se k tebi in te prosimo: blago † slovi ta vozila, ki nam vsak dan na različne načine služijo. Vsi, ki jih bodo uporabljali, naj svojo pot  varno in srečno prevozijo, obenem pa pot drugih s svojo previdnostjo zavarujejo. Naj svojo pot nadaljujejo ali počivajo, vselej naj čutijo, da jih spremlja Kristus, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj.

Amen.

 

Po molitvi blagoslovi avto z blagoslovljeno vodo

 

SEGNUNG VON FAHRZEUGEN

Lasset uns beten

Herr und Gott wir rufen zu dir: Segne + diese Fahrzeuge, deren wir uns im Alltag auf viel-fältige Weise bedienen. Beschütze alle Menschen, die sie in Beruf und Freizeit benützen, vor Unglück und Schaden. Zeige uns, welchen Dienst wir mit unseren Fahrzeugen unseren Familien und unseren Mitmenschen erweisen können, und hilf uns, dass wir sie stets in rechter Weise gebrauchen. Hilf uns, dass wir im Straßenverkehr verantwortungs-bewusst bleiben, mach uns rücksichts-voll und hilfs-bereit. Weise uns den rechten Weg in unserem Leben, damit wir uns als Christen bewähren.

Durch Christus unseren Herrn. Amen.

Nach dem Gebet segne das Auto mit dem gesegneten Wasser


 

Gedanken des 16. Sonntags im Jahreskreis / Misel 16. nedelje med letom - 19.07.2020

 

Aleluja - Slavljen si, Oče, Gospod neba in zemlje,
ker si malim razodel skrivnosti nebeškega kraljestva / Sei gepriesen, Vater, Herr des Himmels und der Erde;

du hast die Geheimnisse des Reiches den Unmündigen offenbart Halleluja

 

Psalm 86,5-6.9-10.15-16

Odpev: »Ti, Gospod, si dober in odpuščaš.«

Ti, Gospod, si dober in odpuščaš,

ti si poln dobrote do vseh, ki te kličejo.

Poslušaj, Gospod, mojo molitev,

prisluhni glasu moje prošnje.

Odpev: »Ti, Gospod, si dober in odpuščaš.«

 

Vsi narodi, ki si jih narédil, prihajajo,

padajo na kolena pred tabo, Gospod, in tvoje ime slavijo.

Zakaj ti si velik in delaš čudeže,

ti si Bog, ti edini.

Odpev: »Ti, Gospod, si dober in odpuščaš.«

 

Ti, Gospod, si usmiljen in milostljiv,

počasen za jezo in bogat z dobroto in zvestobo.

Obrni se k meni in mi izkaži milost,

daj svojo moč svojemu služabniku.

Odpev: »Ti, Gospod, si dober in odpuščaš.«

 

 

Psalm 86, 5–6.9–10.15–16 (Kv: 5a)

Kv Du, mein Herr, bist gut und bereit zu vergeben. 

Du, mein Herr, bist gut und bereit zu vergeben, *
reich an Liebe für alle, die zu dir rufen.
Vernimm, 
Herr, mein Bittgebet, *
achte auf mein lautes Flehen! 

Kv Du, mein Herr, bist gut und bereit zu vergeben. 


Alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen /
und sich niederwerfen, mein Herr, vor deinem Angesicht, 
*
sie werden deinen Namen ehren.
Denn du bist groß und tust Wunder, 
*
nur du bist Gott, du allein. 

Kv Du, mein Herr, bist gut und bereit zu vergeben. 


Du, Herr, bist ein barmherziger und gnädiger Gott, *
langsam zum Zorn und reich an Huld und Treue.
Wende dich mir zu und sei mir gnädig, 
/
gib deinem Knecht deine Stärke 
*
und rette den Sohn deiner Magd! 

Kv Du, mein Herr, bist gut und bereit zu vergeben.